FI:s gd Erik Thedéen talar om FI:s syn på kapitalkrav på banker

onsdag 06 sep

Tid: 08.00–15.30 | Om FI

FI:s generaldirektör Erik Thedéen talar FI:s syn på kapitalkrav på banker på UBS konferens: 20th Annual Nordic Financial Services Conference i Stockholm.

Laddar sidan