Rundabordssamtal om fintech

Finansinspektionen har rundabordssamtal om fintech med anmälda företag.

måndag 19 jun

Tid: 09.00–12.00 Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm | Om FI

Mötena är bara för de inbjudna företagen. Detta tillfälle är för företag som har/inte har tillstånd från FI. Samtalen sker i juni i samarbete med Vinnova.

Läs mer

Laddar sidan