Stabiliteten i det finansiella systemet 2017:2

Publicering av den andra stabilitetsrapporten för i år på FI:s webbplats.

onsdag 29 nov

Tid: 08.00 | Rapporter Om FI Finansiell stabilitet

Rapporten bedömer den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på de finansiella marknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag och hushåll.

Här publiceras FI:s stabilitetsrapport.

Laddar sidan