Erik Thedéen: Klarar bankerna nästa kris?

tisdag 09 okt

Tid: 08.00–09.15 | Om FI Finansiell stabilitet Bank

FI:s generaldirektör Erik Thedéen kommer till Finanspanelen och ger sin syn på hur svenska banker påverkas av de nya regelverken och om Sveriges banker nu är rustade för att klara nästa kris.

Laddar sidan