FI:s generaldirektör Erik Thedéen om makrotillsyn och den ekonomiska politiken

måndag 05 mar

Tid: 09.45–11.40 | Om FI

FI:s generaldirektör Erik Thedéen talar om makrotillsyn och den ekonomiska politiken på Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomis seminarium En ljusnande framtid?

Laddar sidan