Stabiliteten i det finansiella systemet 2018:1

Publicering av den första stabilitetsrapporten för i år på FI:s webbplats.

tisdag 29 maj

Tid: 08.00 | Rapporter Om FI Finansiell stabilitet

Rapporten bedömer den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på de finansiella marknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag och hushåll.

Här publiceras FI:s stabilitetsrapport.

Laddar sidan