Erik Thedéen talar om hållbarhetsarbete

tisdag 10 sep

Tid: 08.40–09.10 | Om FI

FI:s generaldirektör Erik Thedéen medverkar på konferensen Finansdagen, som för året har hållbar finansbransch som tema. Erik Thedéen talar om varför hållbarhetsarbetet är viktigt för FI och finanssektorn.

För mer information: Finansdagen 

Laddar sidan