FI-forum: Återhämtningsplaner, lärdomar och praxis

onsdag 12 jun

Tid: 14.30–16.30 | Om FI

FI har sedan 2016 granskat bankernas återhämtningsplaner. I dag har tillämpningen av reglerna för återhämtningsplanerna mognat och bankernas återhämtningsplaner förbättras kontinuerligt. FI anordnar detta forum för att sprida information om etablerad praxis och lärdomar från arbetet med granskningen av återhämtningsplanerna.

För anmälan och ytterligare upplysningar, se FI-forum: Återhämtningsplaner, lärdomar och praxis 

Laddar sidan