Generaldirektör Erik Thedéen, Finansutskottet

tisdag 05 feb

Tid: 09.00–11.45 | Om FI

FI:s generaldirektör Erik Thedéen medverkar i Finansutskottets öppna utfrågning om finansiell stabilitet.

Tio år efter finanskrisen – är regelverken effektiva?

Tid: 09.00–11.45
Plats: Andrakammarsalen, Riksdagen

Laddar sidan