Per Haaland, Försäkringstillsyn - Artificiell intelligens i finanssektorn

torsdag 05 dec

Tid: 18.15–20.00 | Om FI

Per Haaland, senior finansinspektör på avdelningen Försäkringstillsyn, deltar på ett kvällsseminarium om möjligheter att hantera osäkerheter kopplade till artificiell intelligens genom transparens. 

För mer information: Business & AI #1 - Financial Markets Transparency (Stockholm.AI)

Laddar sidan