Stabiliteten i det finansiella systemet 2019:2

Publicering av årets andra stabilitetsrapport på FI:s webbplats.

torsdag 28 nov

Tid: 08.00 | Om FI

Rapporten bedömer den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på de finansiella marknaderna samt redogör för kreditgivning och kreditvillkor till företag och hushåll.

Läs mer: Stabilitetsrapporter

Laddar sidan