Analytiker - Charlotte

Charlotte Fried arbetar som senior analytiker på Finansinspektionens verksamhetsområde Marknader. Hon arbetar med policyfrågor, det vill säga den uppfattning som FI har i olika frågor, främst kring det som påverkar konsumentskyddet på finansmarknaden.

– Jag tycker att policyfrågor är det mest spännande som finns, säger Charlotte. Utöver att göra det som vi på FI har i uppdrag att utföra, är det viktigt för oss att komma fram till vad vi tycker i olika frågor och kommunicera det till marknaden. För att kunna göra det krävs ett gediget analysarbete.

Att ta fram policybeslut på FI är en lång process med många medarbetare på olika nivåer inblandade. Besluten bottnar alltid i vad FI behöver prioritera utifrån de risker vi kan se i analysarbetet för finansiell stabilitet, konsumentskydd och hållbarhet. Utifrån detta formuleras ett antal frågeställningar.

– Det brukar gå till så att jag eller någon av mina kollegor tar fram ett pm om den fråga det gäller. Så diskuterar vi detta i olika forum internt innan det blir ett ärende för FI:s policyråd och beslut slutligen fattas av vår generaldirektör.

Ett exempel på en policyfråga som Charlotte har varit involverad i är FI:s syn på kryptotillgångar. Vid flera tillfällen har FI varnat konsumenter för riskerna med att investera i dessa tillgångar, och FI har därtill tillsammans med Naturvårdsverket även föreslagit ett förbud mot den energislukande metod för utvinning som används för många kryptotillgångar.

– Fintech och kryptotillgångar är ämnen som intresserar mig och som jag också har ett särskilt fokus på. Jag sitter med i flera internationella arbetsgrupper, bland annat för aktuella frågor kring detta.

Innan Charlotte kom till FI arbetade hon som rådgivare på den brittiska finansinspektionen FCA i London. Hon upplever att det finns vissa skillnader när man arbetar vid de olika myndigheterna.

– FCA har stora resurser i form av data, analyser och experter, vilket till viss del är relaterat till storleken på den finansmarknad de övervakar. På FI har vi en mindre organisation, men här har du samtidigt möjlighet att jobba med fler frågor och i större utsträckning påverka din arbetssituation.


Senast granskad: 2022-10-12