Konsumentskydd

Verksamhetsområdet ansvarar för:

  • tillsyn inriktad på konsument- och investerarskydd
  • analys och identifiering av riskområden för konsumenter
  • tillsyn av fondbolag och fonder, värdepappersbolag, försäkringsförmedlare, betaltjänstinstitut, institut för elektroniska pengar, konsumentkreditinstitut och bostadskreditinstitut samt konsumentrelaterad uppförandetillsyn inom bank och försäkring
  • tillståndsgivning, ägar- och ledningsprövningar samt ingripanden
  • konsumentupplysning
  • finansiell folkbildning
  • FI:s konsumentskyddsrelaterade rapporter.

Malin Omberg är verksamhetsområdeschef för Konsumentskydd.

Senast granskad: 2018-05-03
Laddar sidan