Medarbetarundersökning

Motiverade medarbetare, gott samarbetsklimat och stort förtroende för ledningen på FI. Detta är det övergripande resultatet från 2017 års medarbetarundersökning.

FI:s utmaningar är att tillvarata och utveckla kompetensen och arbeta vidare med frågor om arbetsbelastning. Medarbetarna är stolta och vill rekommendera FI som arbetsgivare.

Senast granskad: 2018-05-03
Laddar sidan