Undersökningar

  • FI undersöker hur företagen under tillsyn uppfattar FI:s verksamhet.
  • FI ingår i SOM-institutets årliga undersökning om svenskarnas förtroende för olika samhällsinstitutioner.
  • Medarbetarundersökningar internt på FI.
Senast granskad: 2020-01-31
Laddar sidan