Beslut om kontracyklisk buffertvärde

FI beslutade den 29 mars 2017 att inte ändra det kontracykliska buffertvärdet. Det buffertvärde på 2 procent som sedan den 19 mars 2017 tillämpas ska därmed fortsätta att gälla. Det kontracykliska buffertriktvärdet fastställs till 0 procent.

FI har ändrat beslutsordning för vissa beslut om kontracykliskt buffertvärde. Ändringen innebär att beslut om att inte ändra buffertvärdet samt inriktningsbeslut i regel fattas av generaldirektören. Beslut som innebär en ändring av buffertvärdet, och som därmed kräver en föreskriftsändring, ska även i fortsättningen fattas av styrelsen.

Laddar sidan