Beslut om kontracyklisk buffertvärde

FI beslutade den 27 april att inte ändra det kontracykliska buffertvärdet. Det buffertvärde på 2 procent som sedan den 19 mars 2017 tillämpas ska därmed fortsätta att gälla.

FI har ändrat ordningen för när inriktningsbeslut om kontracyklisk buffertvärde ska fattas. Ändringen innebär att inriktningsbeslut fortsättningsvis endast ska fattas när FI överväger att ändra buffertvärdet. Inriktningsbeslutet kommer då att fattas i början av kvartalet och det slutgiltiga beslutet i slutet av kvartalet. I övriga fall kommer inte ett inriktningsbeslut att fattas.

Läs mer

Laddar sidan