Kapitalkrav för svenska banker kvartal 3, 2018

FI publicerar i dag kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2, per utgången av det tredje kvartalet 2018.

Publiceringen syftar till att tydliggöra effekten av FI:s kapitalkrav, inklusive pelare 2. Pelare 2 är samlingsnamnet för de regler som styr företagens interna kapitalutvärdering och FI:s översyns- och utvärderingsprocess, där FI:s samlade kapitalbedömning är en viktig del. FI beslutade om utformningen av de förstärkta kapitalkraven i september 2014.

Redovisningen omfattar de tre storbankerna, Handelsbanken, SEB och Swedbank samt Landshypotek, Länsförsäkringar, Kommuninvest, Svenskt Exportkredit (SEK), SBAB, Skandiabanken, Avanza och Nordnet. Den 1 oktober flyttade Nordea sin legala hemvist till Finland och står därför numera under ECB:s tillsyn. FI har därför valt att inte publicera Nordeas kapitalkrav och kapitalbas i denna promemoria, trots att Nordea var en svensk bank under FI:s tillsyn vid utgången av det tredje kvartalet 2018.

Laddar sidan