Översyn av systemriskbufferten vartannat år

Enligt kapitaltäckningsdirektivet ska FI se över systemriskbufferten vartannat år. FI har därför bedömt de skäl som ursprungligen angavs vid tillämpningen av en systemriskbuffert på 3 procentenheter på gruppnivå för de tre storbankerna,  SEB, Handelsbanken och Swedbank efter att Nordea bytt legal hemvist för moderbolaget.

Bedömningen är att dessa skäl är fortsatt giltiga för de tre kvarvarande bankerna. FI har därför i denna översyn inte ändrat den nuvarande systemriskbufferten för Sverige.

Laddar sidan