EU har publicerat regelpaket som ska minska riskerna i banksektorn

2019-06-11 | Nyheter Bank

EU har i sin officiella tidning publicerat det lagstiftningspaket som ska minska riskerna i banksektorn och ytterligare förstärka bankernas förmåga att klara eventuella kriser. Detta ”bankpaket” innehåller ändringar av lagstiftning om kapitalkrav och om ramen för återhämtning och resolution av banker i svårigheter, det vill säga, ändringar ibland annat tillsynsförordningen, kapitaltäckningsdirektivet och krishanteringsdirektivet.

Paketet är omfattande, det ingår bland annat ett bruttosoliditetskrav, ett krav på stabil nettofinansiering, åtgärder för att begränsa kraven på rapportering och offentliggörande för icke-komplexa, små banker samt förändringar i utformningen av pelare 2 och buffertar.
Ändringarna träder i kraft 20 dagar efter publiceringen i EU:s officiella tidning den 7 juni, alltså den 27 juni 2019.

Ändringarna i direktiven ska enligt direktiven i huvudsak börja tillämpas från slutet av december 2020. Regeringen har utsett en särskild utredare för att lämna förslag till de författningsändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till ändringarna av de europeiska regelverken (direktiven).

Huvuddelen av ändringarna i tillsynsförordningen ska börja tillämpas från och med den 28 juni 2021. Det finns dock ett antal ändringar i tillsynsförordningen som börjar gälla vid andra tidpunkter, exempelvis vissa artiklar rörande kapitalbasen som ska börja tillämpas från och med den 27 juni 2019.

Läs mer

Laddar sidan