Bankerna tvingas bli öppnare om bolåneräntorna

2014-09-19 | Bolån Pressmeddelanden

Bankerna har länge presenterat missvisande listpriser för sina bolånekunder. Nu kräver FI att de ska redovisa ett snitt av de räntor som kunderna faktiskt betalar. Förslaget är ett viktigt steg för att stärka bankkundernas ställning på bolånemarknaden.

En stor del av Sveriges befolkning äger sitt eget hem. För de flesta är bostadsköpet och lånet den största bankaffär man gör i sitt liv. Trots det saknas i dag grundläggande information om vad ett lån kostar eftersom bankerna inte redovisar vilka räntor som de faktiskt erbjuder sina kunder. Dagens system gör det svårt för kunderna att jämföra banker eller förstå hur räntorna bestäms.

FI föreslår därför att bankerna ska publicera den genomsnittliga räntan som kunderna erbjudits den senaste månaden. En sådan genomsnittlig faktisk ränta ska presenteras och uppdateras regelbundet för varje räntebindningstid. Informationen bör publiceras på bankernas webbplatser.

Bankerna ska också berätta för kunden vad som påverkar den ränta som de erbjuds. Det kan exempelvis handla om kundens inkomst, lånets storlek eller sparandet.

FI:s förslag skickas nu ut på remiss. Reglerna är tänkta att börja gälla från och med den 1 mars 2015.

Laddar sidan