God motståndskraft för hushåll med bolån

2014-04-10 | Bolån Pressmeddelanden

Svenska hushåll lånar i genomsnitt upp till 70 procent av bostadens värde och skuldsättningen är hög ur ett historiskt och internationellt perspektiv.

Finansinspektionens (FI:s) årliga bolåneundersökning visar samtidigt att mindre än vart tionde hushåll tar lån som överstiger 85 procent av bostadens värde, och att dessa hushåll amorterar i snabb takt. Hushållen har också god återbetalningsförmåga.

FI följer bolånemarknadens utveckling noga då en hög skuldsättning gör hushållen sårbara och kan innebära risker för samhällsekonomin i stort. Ett antal åtgärder har också redan vidtagits eller aviserats för att minska dessa risker, bland annat införandet av bolånetaket och höjda riskvikter för bolån.

Årets bolåneundersökning visar att hushållen generellt sett har en god motståndskraft och återbetalningsförmåga. Det bolånetak som infördes för drygt tre år sedan har effekt. De allra flesta hushåll har i dag bolån under 85 procent av bostadens värde vilket innebär ett skydd mot exempelvis bopris- eller inkomstbortfall. Hushåll med belåningsgrader över 85 procent amorterar i snabb takt.

Undersökningen visar också att 8 av 10 hushåll som har belåningsgrader över 75 procent amorterar. Det är en minskning från förra året då 9 av 10 amorterade, men fortfarande högre än de 6 av 10 som amorterade året dessförinnan. Andelen hushåll som har en belåningsgrad strax under bolånetaket, det vill säga mellan 75 och 85 procent, har ökat.

FI vill se en stärkt amorteringskultur i Sverige. Det är viktigt att bolånekunderna ges möjlighet att ta kloka beslut kring amortering och förstår hur amorteringar påverkar privatekonomin på lång sikt. Därför kom FI med ett förslag hösten 2013 om att bankerna ska ge nya låntagare individuellt anpassade amorteringsplaner i samband med att de tar nya lån, vilket Bankföreningen nu genomför.

I dag kl. 10.00 har FI en pressträff i FI:s lokaler där chefsekonom Henrik Braconier och analytiker Hanna Karlsson presenterar slutsatserna kring rapporten. Pressträffen webbsänds.

Laddar sidan