Fler ungdomar får kunskap om privatekonomi och sparande

Nu får fler ungdomar möjlighet att ta del av Ung Privatekonomis utbildning om privatekonomi och sparande. Finansinspektionen (FI) inleder ett samarbete med projektet Ung Privatekonomi för att nå fler gymnasieelever i norra Sverige.

– FI har ett uppdrag att arbeta med finansiell folkbildning och det är viktigt att nå ut till hela landet. Nu får fler ungdomar i norra Sverige möjlighet till inspiration och utbildning om privatekonomi och sparande. Det är roligt att kunna samarbeta med Ung Privatekonomi som har en etablerad organisation, säger Therése Wieselqvist Ekman, projektledare på FI:s konsumentenhet.

Ung Privatekonomi är ett oberoende projekt som drivs inom ramen för Unga Aktiesparares verksamhet på uppdrag av Aktiefrämjandet. Inom projektet arbetar informatörer som reser runt i skolor för att sprida information och kunskap inom privatekonomi och sparande. FI arbetar för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden och för att öka de finansiella kunskaperna hos konsumenter.

Undersökningar visar att hälften av de svenska konsumenterna saknar kunskaper om begrepp som är grundläggande för att kunna göra medvetna val inom det finansiella området. Information om inflation, ränta på ränta och risk ingår i den insats som Ung Privatekonomi gör i skolorna.

– Att höja ungdomars medvetenhet om de möjligheter och risker som finns när det gäller att påverka sin egen ekonomi är en viktig del i det arbete som FI gör för att höja de finansiella kunskaperna i hela landet, säger Therése Wieselqvist Ekman.

Laddar sidan