Hushåll med bolån har fortsatt god motståndskraft

Hushållen är bättre rustade och fler amorterar än för ett år sen. Samtidigt väljer många hushåll med relativt höga belåningsgrader att inte amortera vilket bekräftar behovet av ett amorteringskrav. Det är några av slutsatserna i årets bolåneundersökning.

Detta är den femte bolåneundersökning som Finansinspektionen (FI) genomför. Trenden att allt fler hushåll väljer att amortera håller i sig. Knappt 4 av 10 nya låntagare amorterade 2011. Förra året hade siffran ökat till 7 av 10. Under samma period har amorteringarna också vuxit i storlek från 2 till cirka 3,5 procent av hushållens inkomster.

Precis som i tidigare undersökningar ser FI att hushållens vilja att amortera sjunker ju lägre belåningsgraderna blir. Hela 9 av 10 låntagare med belåningsgrader över 70 procent amorterade förra året. Däremot amorterade bara 4 av 10 hushåll med belåningsgrader mellan 50 och 70 procent vilket bekräftar behovet av ett amorteringskrav.

Trots att priserna på bostäder fortsatte att öka under 2014 växer inte hushållens skulder, vare sig i relation till bostädernas värde eller hushållens inkomster. Den genomsnittliga belåningsgraden var precis som året innan 67 procent och den genomsnittliga skuldkvoten ligger kvar på cirka 366 procent. Färre än 1 av 10 hushåll tar blancolån och blancolånen står för mindre än 1 procent av de nya lånen.

Årets stresstester visar också att hushållen är bättre rustade för sämre tider i dag än för ett år sedan. Fler hushåll klarar av högre ränta och inkomstbortfall än 2013. Motståndskraften har överlag förbättrats avsevärt jämfört med förra årets stresstest.

I dag kl. 9.30 har FI en pressträff i FI:s lokaler där chefsekonom Henrik Braconier och analytiker Johan Berg presenterar slutsatserna kring rapporten. Pressträffen webbsänds.

Laddar sidan