Hushållen lånar mer i förhållande till sina inkomster

Svenska hushåll lånar allt mer i förhållande till sina inkomster. Trots det har de har överlag tillräckliga marginaler för att klara sina betalningar. Det är en av slutsatserna i årets bolåneundersökning som presenteras av FI i dag.

Hushållens skuldsättning är en angelägen fråga som FI följer noga. FI:s bolåneundersökning, som i dag presenteras för sjätte året, är en viktig del i denna uppföljning.

Årets bolåneundersökning visar att den genomsnittliga skuldkvoten för hushåll med nya bolån ökade från 387 till 406 procent mellan 2014 och 2015. Hushållen lånar alltså allt mer i förhållande till sin inkomst, och det beror till stor del på att bostadspriserna stigit klart snabbare än hushållens inkomster.

– Trots att hushållen i genomsnitt lånar mer i förhållande till sina inkomster är det få hushåll med nya bolån som skulle få problem att betala på sina lån om räntorna stiger eller om deras inkomster minskar. Det framgår av våra stresstester och bekräftar att riskerna med hushållens skuldsättning främst är makroekonomiska. Andelen hushåll med små marginaler har dessutom minskat de senaste åren, säger FI:s chefsekonom Henrik Braconier.

Undersökningen visar också att andelen nya bolånetagare som amorterar har ökat från 44 procent 2011 till 67 procent 2015. FI:s föreslagna amorteringskrav kommer innebära att amorteringarna ökar ytterligare.

I dag kl. 10.00 har FI en pressträff där chefsekonom Henrik Braconier och analytiker Johan Berg presenterar rapportens slutsatser. Pressträffen webbsänds på fi.se.

Laddar sidan