Utbildningsinsats i privatekonomi för de som möter nyanlända

Många personer har kontakt med nyanlända vuxna och ensamkommande barn i sitt dagliga arbete. Att aktivt jobba förebyggande med privatekonomiska frågor är en del i att etableringen ska bli så bra som möjligt.

I samverkan med Länsstyrelser runt om i landet samordnar Finansinspektionen därför utbildningsdagar i privatekonomi för dem i kommunerna som dagligen möter nyanlända och ensamkommande. Inbjudan skickas ut lokalt från Länsstyrelsen och de tar också emot anmälningar. Antalet deltagare varierar mellan de olika tillfällena, från 60–250 personer per utbildningsdag.

Under en endagarsutbildning får deltagarna bredare kunskaper om bland annat köp, avtal, försäkringar, produkter och tjänster på finansmarknaden, budget, skulder, studielån och hemutrustningslån. Efter utbildningsdagen är tanken att deltagarna ska kunna stötta nyanlända i privatekonomiska frågor.

Projektet Våga prata pengar är ett samarbete mellan Finansinspektionen, Kronofogden, Konsumentverket, CSN, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå och lokala Budget-och skuldrådgivare och Konsumentvägledare. I samverkan med länsstyrelser kommer utbildningsdagen att genomföras på flera orter. Under hösten arrangeras utbildningsdagen i Halmstad, Falun, Malmö, Eskilstuna och Stockholm, med start den 25 augusti i Halmstad.

– Många av de som möter nyanlända i sin yrkesroll kan ha nytta av ökade kunskaper om det som särskilt kan beröra nyanlända. De finansiella besluten kan vara komplicerade nog för någon som behärskar språket men utan det ökar risken att fatta felaktiga beslut och de nyanlända kan behöva hjälp av personer i närmiljön, säger Therese Wieselqvist Ekman, projektledare på Finansinspektionen.

– Att vi nu i samarbete med Kronofogden, Konsumentverket, CSN, Konsumenternas Bank och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, lokala Budget-och skuldrådgivare och Konsumentvägledare kan samverka med Länsstyrelser runt om i landet ger oss en möjlighet nå ut till många med ett brett privatekonomiskt innehåll. Intresset har varit stort och vi hoppas kunna fortsätta turnén till våren, säger Therese Wieselqvist Ekman.

Laddar sidan