Nästa steg mot en bättre finansmarknad för konsumenter

2017-05-11 | Konsumentskydd

Överskuldsättning är temat på FI:s konsumentskyddsdag i dag, torsdagen den 11 maj. I dag presenteras också FI:s årliga rapport om konsumentskyddet på finansmarknaden med en genomgång av de områden som är mest prioriterade i konsumentskyddstillsynen.

Se webbsändningen från FI:s konsumentskyddsdag.

Konsumentskyddsrapporten presenteras av FI:s generaldirektör Erik Thedéen och Malin Omberg, områdeschef för Konsumentskydd.

Tid: Torsdagen den 11 maj kl. 09.00 – 11.30.
Plats: Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Erik Thedéen och Malin Omberg kommer att finnas tillgängliga för frågor från media.

I konsumentskyddsrapporten lyfter FI fram de mest prioriterade riskerna. Det handlar bland annat om överskuldsättning och dyra lån samt att sparprodukter inte anpassas efter konsumenters behov och förutsättningar. Att förstå till exempel avgiftens betydelse för avkastningen blir särskilt viktigt i ett läge med långvarigt låga räntor.

I dag presenterar FI också ett ramverk för konsumentskyddet. Ramverket beskriver hur FI tolkar sitt uppdrag att verka för ett högt konsumentskydd på finansmarknaden. Det blir ett verktyg i FI:s dagliga arbete och ett sätt för de finansiella aktörerna att förstå FI:s förväntningar på deras uppförande gentemot konsumenter.

– Vi tydliggör målet med vårt konsumentskyddsarbete. Det innebär att vi tar nästa steg mot en finansmarknad där det är lite lättare att vara konsument, säger Erik Thedéen

Konsumentskyddsdagens sänds direkt på FI:s webbplats: http://www.fi.se/sv/publicerat/webb-tv/

Läs mer

Presstjänst

Victoria Ericsson, Peter Svensson
Laddar sidan