Överskuldsättning temat på FI:s konsumentskyddsdag

Media bjuds in till Finansinspektionens konsumentskyddsdag på torsdag den 11 maj. Temat för årets konsumentskyddsdag är överskuldsättning.

På torsdag publiceras FI:s årliga konsumentskyddsrapport som bland annat innehåller en kartläggning av marknaden för blancolån och redogör för särskilt prioriterade områden framöver där konsumentskyddet behöver stärkas.

FI:s generaldirektör Erik Thedéen och områdeschef Malin Omberg kommer att finnas tillgängliga för frågor från media.

Konsumentskyddsdagen sänds direkt på FI:s webbplats.

Tid: Torsdagen den 11 maj kl. 9:00 – 11:30.
Plats: Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Program

9.00-9.15 Inledning
Moderator: Willy Silberstein
9.15-9.35 Rapporten Konsumentskyddet på finansmarknaden
Erik Thedéen, generaldirektör
Malin Omberg, områdeschef Konsumentskydd
9.35-9.50 Marknaden för blancolån – en kartläggning
Jonas Skärström, finansinspektör
9.55-10.10 Frågestund
10.15-10.45 Attityders inverkan på skuldsättning
Roine Vestman, forskare, Stockholms Universitet
10.50-11.20 Paneldiskussion – Hur minskar vi riskerna för överskuldsättning?
Malin Omberg, områdeschef Konsumentskydd FI
Gabriella Fenger-Krog, enhetschef Konsumentverket
Susan Höglund Westermark, verksjurist, Kronofogdemyndigheten
Roine Vestman, forskare, Stockholms Universitet
Arturo Arques, privatekonom, Swedbank

 

 

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan