Remium Nordic AB får varning och sanktionsavgift

2017-09-12 | Pressmeddelanden Bank

Finansinspektionen ger Remium Nordic AB en varning. Bolaget ska också betala en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor.

FI:s undersökning visar att bolaget har haft allvarliga brister i sin kredithantering och kreditriskhantering. Bristerna rör riskstyrning, riskklassificering samt kreditprövning och beslutsunderlag. FI har även konstaterat brister i bolagets hantering av jävskrediter.

Bristerna innebär att Remium har saknat den interna styrning och kontroll som krävs i ett kreditinstitut.

Remium har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de brister som FI konstaterat. Styrelsen i bolaget har delvis bytts ut och den nya styrelsen har beslutat att avveckla finansieringsrörelsen. Bristerna i Remiums kredithantering och kreditriskhantering har varit allvarliga, men det handlar om en begränsad tidsperiod.

FI har vid en samlad bedömning beslutat att det är tillräckligt att meddela bolaget en varning tillsammans med en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor. FI har i bedömningen särskilt beaktat att bolaget beslutat att avveckla finansieringsrörelsen.

Victoria Ericsson
Peter Svensson
Pressekreterare
070-300 47 32

Laddar sidan