Sörmlands Sparbank får anmärkning och sanktionsavgift

2017-11-14 | Bank

Finansinspektionen (FI) ger Sörmlands Sparbank en anmärkning. Banken ska också betala en sanktionsavgift på 12,7 miljoner kronor.

FI:s undersökning visar att banken har haft brister i sin riskhantering, styrning och kontroll. FI bedömer att bristerna har uppkommit som ett resultat av att bankens tidigare styrelse brustit i sitt ansvar.

Sörmlands Sparbank har i allt väsentligt medgett de brister som FI har konstaterat och har nu vidtagit och planerat omfattande åtgärder för att rätta till bristerna.

Mot bakgrund av detta finner FI att Sörmlands Sparbank ska få en anmärkning tillsammans med en sanktionsavgift på 12,7 miljoner kronor.

Annika Zervens
Kommunikationschef
070-300 47 32

Laddar sidan