AK Nordic får en anmärkning och sanktionsavgift

2020-10-14 | Pressmeddelanden Bank

Finansinspektionen (FI) ger kreditmarknadsbolaget AK Nordic AB en anmärkning. Bolaget ska också betala en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor.

FI:s undersökning visar att kreditmarknadsbolaget AK Nordic har brutit mot centrala bestämmelser i likviditetstäckningsregelverket. Bolagets likviditetstäckningskvot har varit lägre än den bindande miniminivån vid flera tillfällen, och FI har inte informerats om avvikelserna.

Överträdelserna har ökat risken för att AK Nordic inte skulle ha kunnat klara sina kortfristiga likviditetsåtaganden. Det har dock inte inträffat och risken för påverkan på det finansiella systemet har varit relativt begränsad. Bolaget har också vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna. Mot denna bakgrund finner FI att AK Nordic ska få en anmärkning samt betala en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor.

FI:s beslut

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan