Konsumentskyddet på finansmarknaden (2008:13)

Högst prioritet i FI:s konsumentinriktade arbete har sparande i traditionell pensionsförsäkring, fondsparande och ansvarsförsäkring.

I rapporten beskriver FI de problem och risker som konsumenten möter i den finansiella sektorn och hur FI och lagstiftaren arbetar för att motverka dessa.

Laddar sidan