Stabiliteten i det finansiella systemet

2015-06-09 | Rapporter Stabilitet

FI bedömer att motståndskraften i det finansiella systemet är tillfredsställande i dagsläget. Svenska banker har höga kapitalnivåer och god tillgång till billig finansiering.

Samtidigt gör bankernas behov av marknadsfinansiering att de är känsliga för finansiell turbulens och störningar på deras finansieringsmarknader. Om investerare förändrar sin syn på risk kan det leda till tillgångsprisfall och finansiell turbulens.

FI är fortsatt oroad över hushållens höga skulder och anser därför att ett amorteringskrav bör komma på plats så snart som möjligt.

Laddar sidan