Stabiliteten i det finansiella systemet

Svensk ekonomi går bra. Men högkonjunktur och låga räntor har lett till att tillgångspriserna är höga och att hushållens skulder ökar snabbt.

Riskerna kopplade till höga bostadspriser och hushållens stora skulder är fortsatt förhöjda. En framtida konjunkturnedgång kan därmed fördjupas av ett kraftigt bostadsprisfall och stora konsumtionsneddragningar.

Det amorteringskrav FI införde 2016 har minskat skulderna och fått hushållen att köpa billigare bostäder. Dessutom ökar det hushållens motståndskraft på sikt. För att ytterligare stärka hushållens motståndskraft avser FI att skärpa det nuvarande amorteringskravet.

Laddar sidan