Finanssektorns stabilitet (2007:16)

De svenska bankerna är marginellt exponerade mot de tillgångar som påverkas mest av höstens marknadsturbulens. De ökade riskerna finns snarare i utlåningen i Baltikum.

Det konstaterar FI i rapporten Finanssektorns stabilitet som överlämnas till regeringen i dag.

Laddar sidan