Tillsynen över den svenska värdepappersmarknaden

2017-03-10 | Rapporter Marknad

FI:s tillsynsrapport fokuserar på det senaste årets reglerings- och tillsynsåtgärder, till exempel nya krav på transparens och tillsyn över finansiella infrastrukturföretag.

Rapport: Tillsynen över den svenska värdepappersmarknaden (2017-03-10)

FI:s analys av trender och risker på värdepappersmarknaden fokuserade under 2016 på delområdena räntemarknaden, derivatmarknaden och aktiemarknaden.

Att räntemarknaden fungerar väl är avgörande för att det finansiella systemet ska kunna utföra sina centrala uppgifter. Bland annat är den avgörande för bankernas möjligheter att finansiera sig. Om likviditet på räntemarknaden är dålig kan det orsaka problem som hotar den finansiella stabiliteten. Enligt FI:s analys är marknadslikviditeten för närvarande god men det finns tecken på att riskerna har ökat.

FI anser att den finansiella infrastrukturen i Sverige fungerar väl men att det finns utrymme för ytterligare förbättringar. Det gäller inte minst inom områden där centrala delar av verksamheten sköts av andra företag. Infrastrukturföretag har ansvar för till exempel styrning och kontroll även för de delar av verksamheten som läggs ut på en extern part. FI anser även att cyberrisker är ett växande område som infrastrukturföretagen måste fortsätta att arbeta aktivt med.

Laddar sidan