Tillsynsrapport 2013

För konsumenter innebär ökad rörlighet och alltmer av komplexa finansiella produkter ökade möjligheter, men också ökade risker. Det skapar risker som FI behöver uppmärksamma och åtgärda.

I Sverige och internationellt utvecklas och utvidgas den finansiella tillsynen i form av s.k. makrotillsyn vilket ökar systemstabilieten. Samtidigigt utvecklas och skärps reglerna för finansföretagen när det gäller kapital och likviditet. Såväl regelutveckling som tillsyn blir därtill i snabbt ökande takt internationell. Det ställer höga och delvis nya krav på FI:s arbete.

Det är några teman i FI:s arbete som speglas i Tillsynsrapport 2013.

Laddar sidan