Remissvar om EU-kommissionens förslag till ändrade regler för värdepappersmarknaden

2011-12-16 | Remissvar Mifid

FI har har svarat på ett förslag från EU till nytt direktiv/förordning om marknader för finansiella instrument, en översyn av det så kallade Mifid-direktivet.

Finansinspektionen har tidigare, tillsammans med Riksbanken och Finansdepartementet, lämnat synpunkter på EU-kommissionens öppna konsultation om översyn av reglerna i direktivet för Marknader för finansiella instrument (Mifid). De synpunkter Finansinspektionen lämnar i detta remissvar har inte ändrats nämnvärt från konsultationssvaret.

Laddar sidan