Remissvar om internationella standarder i penningtvättslagen

2014-09-22 | Remissvar Penningtvätt

FI är positiv till förslagen till de förslag till lagändringar som lämnas i promemorian.

FI delar utredningens uppfattning att ändringarna bättre anpassar den svenska penningtvättslagstiftningen till internationella standarder.

Laddar sidan