YCM Consulting får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan i Elos Medtech och sen insynsanmälan i Biotage och SyntheticMR

2020-01-10 | Sanktioner

YCM Consulting AB ska betala en sanktionsavgift på 300 000 kronor på grund av felaktigheter i anmälningar till Finansinspektionen om transaktioner med aktier och BTA iElos Medtech AB samt för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Biotage AB och SyntheticMR AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan