Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2016

Fysisk person får avgift för sen flaggning

2016-12-12 | Sanktioner Marknad

En fysisk person ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält dennes ändring av sitt innehav av aktier i DGC One AB till Finansinspektionen.

Bank of Montreal får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Bank of Montreal ska betala 60 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Inwido passerat en flaggningsgräns.

Tikvah Management får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Tikvah Management ska betala 60 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Seamless Distribution passerat en flaggningsgräns.

Pemberton Holdings får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Pemberton Holdings ska betala 250 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Alltele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget passerat en flaggningsgräns.

Skandia Fonder får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Skandia Fonder ska betala 25 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Proact IT Group passerat en flaggningsgräns.

Fysisk person får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

En fysisk person ska betala 200 000 kronor särskild avgift för att för sent ha anmält att dennes aktieinnehav i Doro passerat en flaggningsgräns.

Oppenheim Asset Management Services får avgift för sen flaggning

2016-12-07 | Sanktioner Marknad

Oppenheim Asset Management Services ska betala 70 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att företagets aktieinnehav i Obducat passerat en flaggningsgräns.

Danske Bank får särskild avgift för sen flaggning

2016-11-22 | Sanktioner Marknad

Danske Bank ska betala 300 000 kronor i särskild avgift för att för sent ha anmält att dess aktieinnehav i Sensys Gatso Group hade passerat en flaggningsgräns.

Bong, 15 000 kronor

2016-11-16 | Sanktioner Marknad

Bong ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält en ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

Fysisk person, 309 000 kronor

2016-10-31 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 309 000 kronor för att för sent ha anmält ändringar i sitt innehav av aktier i Industrial and Financial Systems, IFSAB till Finansinspektionen.

NeuroVive Pharmaceutical, 15 000 kronor

2016-10-24 | Sanktioner Marknad

NeuroVive Pharmaceutical ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält ändring i kretsen av personer med insynsställning i bolaget.

Erik Penser Bank, 300 000 kronor

2016-09-23 | Sanktioner Marknad

Erik Penser bank AB ska betala en särskild avgift på 300 000 kronor för att ha utfört blankning av aktier trots att villkoren förblankning inte var uppfyllda.

Fysisk person, särskild avgift för sen flaggning i Seamless Distribution

2016-09-20 | Sanktioner Marknad

A ska betala särskild avgift med 50 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att innehavet av aktier i Seamless Distribution AB passerat en flaggningsgräns.

Fysisk person, 15 000 kronor, Thule

2016-07-15 | Sanktioner Marknad

A ska betala särskild avgift med 15 000 kronor för att för sent ha anmält sitt innehav av aktier i Thule Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person, 132 200 kronor, Pricer AB,

2016-07-01 | Sanktioner Marknad

A ska betala särskild avgift med 132 200 kronor för överträdelse av skyldigheten att i rätt tid anmäla innehav och ändring i innehavet av aktier i Pricer AB till Finansinspektionen.

Polygon Global Partners, 437 000 kronor

2016-07-01 | Sanktioner Marknad

Polygon Global Partners LLP ska betala särskild avgift med 437 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Eniro AB har passerat relevant tröskelvärde för offentliggörande.

Fysisk person, 176 200 kronor, XANO Industri

2016-06-30 | Sanktioner Marknad

A ska betala särskild avgift 176 200 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla ändringar i innehav av aktier i XANO Industri AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan