Försäkringsföretagens solvenssituation

Utfallen i Snabbspårsprocessen för kvartal 3 2019 för svenska försäkringsföretag som följer Solvens 2-regelverket. För denna period är det inget företag som underskrider de lagstadgade kvoterna för solvens- och minimikapitalkrav (SCR- och MCR-kvoterna) på 100 procent.

I samband med den regelbundna kvantitativa Solvens 2-rapporteringen granskar FI i ett första skede samtliga försäkringsföretag översiktligt utifrån ett antal gränsvärden som är uppsatta för olika nyckeltal. Det sker enligt en process som kallas för Snabbspåret. Snabbspårsprocessen är ett led i den löpande tillsynen och ett sätt för FI att arbeta riskbaserat.

Källa: Solvens 2-rapportering
Skadeförsäkringsföretag, kvartal 3
Nyckeltal och gränsvärde Antal företag som underskrider/överskrider gränsvärdet
SCR-kvot < 120 % 4
MCR-kvot < 150 % 2
Förändring SCR > +/- 30 % 1
Förändring MCR > +/- 30 % 1
Förändring kapitalbas SCR > +/- 30 % 0
Förändring kapitalbas MCR > +/- 30 % 0

 

Källa: Solvens 2-rapportering
Livförsäkringsföretag, kvartal 3
Nyckeltal och gränsvärde Antal företag som underskrider/överskrider gränsvärdet
SCR-kvot < 120 % 0
MCR-kvot < 150 % 1
Förändring SCR > +/- 30 % 0
Förändring MCR > +/- 30 % 0
Förändring kapitalbas SCR > +/- 30 % 1
Förändring kapitalbas MCR > +/- 30 % 1

För frågor:

Christian Sjöstrand, David Lundqvist (Rapporteringsanalys), Therese Palmlöv (Risktillsyn Försäkring)
Senast granskad: 2019-12-20
Laddar sidan