Försäkringsföretagens solvenssituation

Utfallen i Snabbspårsprocessen för kvartal 1 2020 för svenska försäkringsföretag som följer Solvens 2-regelverket. Baserat på inrapporteringen för denna period är det inget företag som underskrider de lagstadgade kvoterna för solvens- och minimikapitalkrav (SCR- och MCR-kvoterna) på 100 procent.

I samband med den regelbundna kvantitativa Solvens 2-rapporteringen granskar FI i ett första skede samtliga försäkringsföretag översiktligt utifrån ett antal gränsvärden som är uppsatta för olika nyckeltal. Det sker enligt en process som kallas för Snabbspåret. Snabbspårsprocessen är ett led i den löpande tillsynen och ett sätt för FI att arbeta riskbaserat.

Källa: Solvens 2-rapportering
Skadeförsäkringsföretag, kvartal 1 2020
Nyckeltal och gränsvärde Antal företag som underskrider/överskrider gränsvärdet

SCR-kvot < 120 %
Varav SCR-kvot < 100 %

1
0

MCR-kvot < 150 %
Varav MCR-kvot < 100%

1
0
Förändring SCR > +/- 30 % 7
Förändring MCR > +/- 30 % 3
Förändring kapitalbas SCR > +/- 30 % 0
Förändring kapitalbas MCR > +/- 30 % 0

 

Källa: Solvens 2-rapportering
Livförsäkringsföretag, kvartal 1 2020
Nyckeltal och gränsvärde Antal företag som underskrider/överskrider gränsvärdet
SCR-kvot < 120 %
Varav SCR-kvot < 100%
0
0
MCR-kvot < 150 %
Varav MCR-kvot < 100%
2
0
Förändring SCR > +/- 30 % 1
Förändring MCR > +/- 30 % 1
Förändring kapitalbas SCR > +/- 30 % 1
Förändring kapitalbas MCR > +/- 30 % 1

 

Fjärde kvartalet 2019

Inrapporteringen för denna period visar att det är ett företag som underskrider den lagstadgade kvoten för solvenskapitalkravet (SCR-kvoten) på 100 procent. Inrapporteringen visar att inget företag underskrider den lagstadgade kvoten för minimikapitalkravet (MCR-kvoten) på 100 procent.

Källa: Solvens 2-rapportering

Skadeförsäkringsföretag, kvartal 4 2019

Nyckeltal och gränsvärde Antal företag som underskrider/överskrider gränsvärdet

SCR-kvot < 120 %
Varav SCR-kvot < 100 %

1
1

MCR-kvot < 150 %
Varav MCR-kvot < 100%

2
0
Förändring SCR > +/- 30 % 11
Förändring MCR > +/- 30 % 3
Förändring kapitalbas SCR > +/- 30 % 11
Förändring kapitalbas MCR > +/- 30 % 11

 

Källa: Solvens 2-rapportering
Livförsäkringsföretag, kvartal 4 2019
Nyckeltal och gränsvärde Antal företag som underskrider/överskrider gränsvärdet
SCR-kvot < 120 %
Varav SCR-kvot < 100%
0
0
MCR-kvot < 150 %
Varav MCR-kvot < 100%
1
0
Förändring SCR > +/- 30 % 0
Förändring MCR > +/- 30 % 0
Förändring kapitalbas SCR > +/- 30 % 1
Förändring kapitalbas MCR > +/- 30 % 1

 

Tredje kvartalet 2019

Baserat på inrapporteringen för kvartal 3 2019 var det inget företag som underskred de lagstadgade kvoterna för solvens- och minimikapitalkrav (SCR- och MCR-kvoterna) på 100 procent.

Källa: Solvens 2-rapportering
Skadeförsäkringsföretag, kvartal 3 2019
Nyckeltal och gränsvärde Antal företag som underskrider/överskrider gränsvärdet

SCR-kvot < 120 %
Varav SCR-kvot < 100%

4
0
MCR-kvot < 150 %
Varav MCR-kvot < 100%
2
0
Förändring SCR > +/- 30 % 1
Förändring MCR > +/- 30 % 1
Förändring kapitalbas SCR > +/- 30 % 0
Förändring kapitalbas MCR > +/- 30 % 0

 

Källa: Solvens 2-rapportering
Livförsäkringsföretag, kvartal 3 2019
Nyckeltal och gränsvärde Antal företag som underskrider/överskrider gränsvärdet

SCR-kvot < 120 %
Varav SCR-kvot < 100%

0
0

MCR-kvot < 150 %
Varav MCR-kvot < 100%

1
0
Förändring SCR > +/- 30 % 0
Förändring MCR > +/- 30 % 0
Förändring kapitalbas SCR > +/- 30 % 1
Förändring kapitalbas MCR > +/- 30 % 1

Solvens 2-rapportering

För frågor som rör den kvantitativa Solvens 2-rapporteringen och snabbspårsprocessen.
Senast granskad: 2019-12-20
Laddar sidan