Undersökning om kontinuitetshantering

FI ska undersöka delar av Bankgirots arrangemang för kontinuitetshantering. Syftet med undersökningen är att bedöma om Bankgirot har upprättat och implementerat en ändamålsenlig kontinuitetshantering som säkerställer att institutets mest väsentliga affärsprocesser kan upprätthållas samt återställas i händelse av allvarliga verksamhetsstörningar.

Startdatum: 2021-05-11

Företaget som undersöks

Bankgirocentralen BGC AB

Varför gör vi denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om de finansiella infrastrukturföretagen har kontroll över risker som kan hänföras till kontinuitetshantering och att de efterlever relevanta regelverk inom detta område.

Det fokus FI valt för undersökningen motiveras med att väletablerade arrangemang för kontinuitetshantering är en förutsättning för att kunna upprätthålla samt återställa kritisk verksamhet i händelse av en störning.

Laddar sidan