Undersökning om värdering

Finansinspektionen ska undersöka Spiltan Fonder AB:s rutiner för värdering av tillgångar.

Startdatum: 2021-06-14

Företaget som undersöks

Spiltan Fonder AB

Varför gör vi denna undersökning?

Värderingen av fonders innehav är central i fondverksamheten. Den ligger till grund för de andelskurser till vilka andelsägare tecknar och löser in andelar samt för hur stor förvaltningsavgift en andelsägare får betala.

Laddar sidan