Periodisk rapportering

Ny inloggning från 18 januari 2018

Ny applikation 23 augusti

Finansinspektionen kommer att ge ut en ny version av applikationen för periodisk inrapportering som rapporterande bolag behöver uppgradera till.
Applikationen för periodisk inrapportering är den lokalt installerade programvaran. Den nya versionen innehåller prioriterade säkerhetsförbättringar och planeras komma 23:e augusti 2018. Mer information kring detta kommer innan 23:e augusti. Kontakta Rapporteringsavdelningen vid frågor.

Två system – olika inloggning

Sedan 18 januari 2018 har FI en ny inloggnings- och behörighetslösning för periodisk inrapportering via webb (samma denna lösning som för Insynshandel).

Den nya lösningen har ersätter rapporteringskort och kortläsare för periodisk inrapportering via webb. För ytterligare information, se sidan Om rapporteringsportalen.

Det äldre systemet för periodisk inrapportering som bygger på ett program installerat på rapportörens dator ("installerad javaapplikation") blir kvar tills vidare, med rapporteringskort och kortläsare för inloggning. 

Periodisk rapportering

Rapporteringskalendrar för olika kategorier av företag finns på webbsidor under Bank/Rapportering, Försäkring/Rapportering och Marknad/Rapportering.

Periodisk inrapportering via webb

Behörighet till systemet

Den som ska ha behörighet till systemet registrerar själv ett användarkonto i Rapporteringsportalen – en webbportal som på sikt kommer att samla all manuell rapportering till Finansinspektionen. Länk dit och all information om hur det fungerar finns på sidan Om rapporteringsportalen.

Inloggning

Inloggningen till systemet för periodisk inrapportering via webb sker på ett sätt som innebär högre säkerhet än tidigare. Den som har svenskt personnummer använder Bank-id eller Mobilt bank-id för att identifiera sig. Den som inte är svensk medborgare kan använda sms-inloggning. Samlad information om detta finns på sidan Om rapporteringsportalen.

Om du redan har behörighet kan du gå direkt till Rapporteringsportalen för att rapportera eller hantera behörigheter.

Handledning

Felmeddelandet "403 - Forbidden: Access is denied"

Ett felmeddelande som dyker upp ibland är "403 - Forbidden: Access is denied". Om det inträffar behöver internetsessionen avslutas innan det går att logga in. Lösningen är att starta om webbläsaren eller att rensa historiken. Observera att detta måste göras för alla öppna webbläsarsessioner. Det gäller även om man har avbrutit autentiseringen i något skede.

Periodisk inrapportering via installerad applikation

Behörighet till systemet

För att hantera behörigheter till det äldre systemet för periodisk inrapportering, via ett program på datorn ("installerad javaapplikation), ska följande blanketter användas:

  • "Rapporteringsbehörighet för Periodisk inrapportering" – används när du ansöker om behörighet till rapporteringssystemet. FI har sju dagars handläggningstid för ansökningar.
  • "Upphörd rapporteringsbehörighet" – används för att lämna besked när personer inte längre är kortansvariga eller behöriga att rapportera.
  • "Utbyteskort" – används när det opersonliga elektroniska rapporteringskortets gilltighetstid går ut. Då måste en anmälan om utbyteskort skickas in till FI. Gilltighetstiden finns angiven på kortet.

Blanketterna går att ladda ned på följande sida: Blanketter – Rapportering

Ansökan skickas till:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Inloggning

Inloggningen sker med kort och kortläsare.

Följande tekniska krav gäller:

  • Rapporteringskorten är utfärdade av Telia
  • Net iD är det program som används för att visa certifikat (version 4.1 eller nyare)

Kortläsare som används för Windows 7

  • Gemalto PC USB-TR
  • GemPCTwin

Kortläsare som används för annat än Windows 7

  • GemPC430(USB)
  • GemPC410-SL

 

Ändra pin-kod

Om du behöver ändra eller låsa upp ditt kort, läs beskrivningen av pin-hantering i handledningen (se nedan), kapitel 6 Teknisk problemlösning.

Vid frågor som rör borttappad pin-kod, dvs beställning av ny puk-kod, samt spärr av borttappat kort kontakta: Telia Trust Services, Customer Service 020-32 32 62

Handledning 

Handledning om periodisk rapportering i gamla systemet (PI-applikation)

När en rapporteringsdag infaller på en helgdag

Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

Vad som ska rapporteras och när står i rapporteringsplanen för respektive bransch och företagskategori.

Bank - rapportering

Försäkring - rapportering

Marknad - rapportering

 

 Vilken rapport i vilket system?

I tabellerna nedan framgår vilken rapport som ska rapporteras i vilket system. 

A–I
Rapport Blankett Rapporteringssystem
AIF-förvaltarrapport (AIFM) F825 Webb 
AIF-rapport (ej fond-i-fond) F835 Webb
ALMM F848 Webb
Betydande interna transaktioner inom finansiella konglomerat F20202 Applikation
Betydande riskkoncentrationer inom finansiella konglomerat F20102 Applikation
DA Likviditetstäckning F857 Webb
Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration F60701 Applikation
Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration F68605 Applikation
ECB tillägg kvartal F654 Webb
ECB tillägg år F657 Webb
Finansiell rapportering F845 Webb
Finansiell stabilitet kvartal F655 Webb
Finansiell stabilitet år F658 Webb
Finansieringsplaner F847 Webb
Halvårsrapport betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar F83103 Applikation
Halvårsrapport betaltjänstleverantör F8320 Webb
Halvårsrapport för registrerade utgivare F83301 Applikation
IMV - Portfölj bank (kommer eventuellt uppdateras) F849 Webb
Intecknade tillgångar F846 Webb

 

K–P
Rapport Blankett Rapporteringssystem
Kapitalbas och kapitalkrav för finansiella konglomerat  F20301 Applikation
Kapitalbaskrav F841 Webb
Kvartal filial Liv och Skade kompletterande F642 Webb
Kvartal Liv kompletterande F633 Webb
Kvartal Skade kompletterande F632 Webb
Kvartalsrapport Bostadskreditinstitut F820 Webb
Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare  F80308 Applikation
Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder  F81305 Applikation
Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut F828 Webb
Kvartalsrapport livförsäkringsföretag  F69109 Applikation
Kvartalsrapport Skadeförsäkringsbolag F68006 Applikation
Kvartalsrapport tjänstepensionskassor  F60502 Applikation
Likviditetstäckning F844 Webb
ORSA/Tillsynsrapport risk- och solvensbedömning F652 Webb
Penningtvättsrapport F880 Webb
Portfölj bank F856 Webb

 

Q–Å
Rapport Blankett Rapporteringssystem
QRT kvartal Solvens 2 F653 Webb
QRT År Solvens 2 F656 Webb
Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp  F60601 Applikation
Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp  F63102 Applikation
RSR - Regelbunden tillsynsrapport F659 Webb
Ränterisk i övrig verksamhet  F80904 Applikation
SFCR - Rapporten om solvens och finansiell ställning F660 Webb
Stabil finansiering F843 Webb
Standardrapport F81112 Applikation
Stora exponeringar F842 Webb
Trafikljusmodellen  F69207 Applikation
Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov F821 Webb
År Liv kompletterande F635 Webb
År Skade kompletterande F634 Webb
Årsrapport 2017 tjänstepensionskassor  F69705 Applikation
Årsrapport Derivat för bolag som driver fondverksamhet  F81201 Applikation
Årsrapport Derivat för investeringsfonder  F82201 Applikation
Årsrapport livförsäkringsföretag  F69608 Applikation
Årsrapport Skadeförsäkringsbolag F69507 Applikation

 

Senast granskad: 2018-04-25
Laddar sidan