Periodisk rapportering

Vilken rapport i vilket system?

I tabellerna nedan framgår vilken rapport som ska rapporteras i vilket system.

A–I
Rapport (Namn på rapportmodul i Fidac) Blankett System Format
AIF-förvaltarrapport (AIFM) F825 Webb  XML
AIF-rapport (ej fond-i-fond) F835 Webb XML
ALMM (Additional Liquidity Monitoring - COREP) - Fidac XBRL
Betydande interna transaktioner inom finansiella konglomerat F20202 Applikation Gränssnitt
Betydande riskkoncentrationer inom finansiella konglomerat F20102 Applikation Gränssnitt
Bruttosoliditet (Leverage Ratio - COREP) - Fidac XBRL
DA Likviditetstäckning (LCR Delegated Act - COREP) - Fidac XBRL
Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration F60701 Applikation Gränssnitt
Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration F68605 Applikation Gränssnitt
ECB tillägg kvartal (17 - Quarterly ECB reporting Solo) Fidac XBRL
ECB tillägg år (16 - Annual ECB reporting Solo) Fidac XBRL
Exponeringar berörda av covid-19-åtgärder (Moratoria COVID19) - Fidac XBRL
Finansiell rapportering (Finrep Reporting [IFRS9]) - Fidac XBRL
Finansiell stabilitet kvartal
(11 - Quarterly Financial Stability reporting Solo)
(13 - Quarterly Financial Stability reporting Group)
Fidac XBRL

Finansiell stabilitet år 
(10 - Annual Financial Stability reporting Solo)(12 - Annual Financial Stability reporting Group)

Fidac XBRL
Finansieringsplaner (Funding Plans) - Fidac XBRL
Halvårsrapport betalningsinstitut och institut för elektroniska pengar F83103 Applikation Gränssnitt
Halvårsrapport betaltjänstleverantör F8320 Webb Gränssnitt
Halvårsrapport för registrerade utgivare F83301 Applikation Gränssnitt
IMV - Portfölj bank (Initial Market Valuation for Supervisory Benchmarking Portfolios) - Fidac XBRL
Innehavsrapportering värdepappersfonder F815 Webb XML
Innehavsrapportering specialfonder F816 Webb XML
Internaliserad avveckling (art 9 CSDR) F891 Webb XML

 

K–P
Rapport (Namn på rapportmodul i Fidac) Blankett System Format
Kapitalbas och kapitalkrav för finansiella konglomerat  F20301 Applikation Gränssnitt
Kapitalbaskrav (Own Funds - COREP) - Fidac XBRL
Kartläggning av kommersiella fastigheter F503 Webb XML
Konsumtionskreditkartläggningen F502 Webb XML
Kvalitativ tillsynsrapport tjänstepension Fidac Pdf
Kvartal filial Liv och Skade kompletterande F642 Webb Gränssnitt
Kvartal Liv kompletterande F633 Webb Gränssnitt
Kvartal Skade kompletterande F632 Webb Gränssnitt
Kvartal Tjänstepension - Fidac JSON/Gränssnitt
Kvartal Grupp Tjänstepension - Fidac JSON/Gränssnitt
Kvartalsrapport Bostadskreditinstitut F820 Webb Gränssnitt
Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare  - Fidac JSON/Gränssnitt
Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder  F81306 Applikation Gränssnitt
Kvartalsrapport konsumentkreditinstitut F818 Webb Gränssnitt
Kvartalsrapport livförsäkringsföretag  F69109 Applikation Gränssnitt
Kvartalsrapport Skadeförsäkringsbolag F68006 Applikation Gränssnitt
Likviditetstäckning F844 Webb XBRL
MREL-rapportering (Resolution) - Fidac XBRL
ORSA/Tillsynsrapport risk- och solvensbedömning Fidac Pdf
ORSA/Tillsynsrapport risk- och solvensbedömning tjänstepension Fidac Pdf
Penningtvättsrapport F880 Webb Gränssnitt
Portfölj bank (SBP Credit risk) - Fidac XBRL
Portfölj bank (SBP Market risk measure) - Fidac XBRL

 

Q–Å
Rapport (Namn på rapportmodul i Fidac) Blankett System Format
QRT kvartal Solvens 2
(02 - Quarterly Solvency II reporting Solo)
(05 - Quarterly Solvency II reporting Group)
Fidac XBRL
QRT År Solvens 2
(01 - Annual Solvency II reporting Solo)
(04 - Annual Solvency II reporting Group)
Fidac XBRL
QRT kvartal tjänstepension ECB tillägg
(31 - Quarterly ECB Add-on reporting Pension Funds individual)
Fidac XBRL
QRT år tjänstepension ECB tillägg
(30 - Annual ECB Add-on reporting Pension Funds individual)
Fidac XBRL
Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp  F60601 Applikation Gränssnitt
Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp  F63102 Applikation Gränssnitt
Rapportering för resolutionsplanering (Resolution) - Fidac XBRL
RSR - Regelbunden tillsynsrapport Fidac Pdf
Ränterisk i övrig verksamhet  - Fidac JSON/Gränssnitt
SFCR - Rapporten om solvens och finansiell ställning Fidac Pdf
Stabil finansiering (Stable Funding - COREP) - Fidac XBRL
Standardrapport - Fidac JSON/Gränssnitt
Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden F869 Fidac XBRL
Stora exponeringar (Large Exposures - COREP) - Fidac XBRL
Trafikljusmodellen  F69207 Applikation Gränssnitt
Uppgifter om ersättningspraxis (Remuneration Benchmarking) - Fidac XBRL
Uppgifter om högavlönade (Remuneration High Earners) - Fidac XBRL
Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov F821 Webb Gränssnitt
År Liv kompletterande F635 Webb Gränssnitt
År Skade kompletterande F634 Webb Gränssnitt
Årsrapport Derivat för bolag som driver fondverksamhet  F81201 Applikation Gränssnitt
Årsrapport Derivat för investeringsfonder  F82201 Applikation Gränssnitt
Årsrapport livförsäkringsföretag  F69608 Applikation Gränssnitt
Årsrapport Skadeförsäkringsbolag F69507 Applikation Gränssnitt
År Tjänstepension - Fidac JSON/Gränssnitt

 

Vad ska rapporteras när?

Vad som ska rapporteras och när står i rapporteringskalendern för respektive bransch och företagskategori.

När en rapporteringsdag infaller på en helgdag

Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2021-12-17
Laddar sidan