Periodisk rapportering

Ny inloggning från 18 januari 2018

Två system – olika inloggning

Från och med den 18 januari 2018 har FI infört en ny inloggnings- och behörighetslösning för periodisk inrapportering via webb (sedan tidigare fungerar denna lösning för Insynshandel).

Den nya lösningen ersätter rapporteringskort och kortläsare för periodisk inrapportering via webb. För ytterligare information, se sidan Om rapporteringsportalen.

Det äldre systemet för periodisk inrapportering som bygger på ett program installerat på rapportörens dator ("installerad javaapplikation") blir kvar tills vidare, med rapporteringskort och kortläsare för inloggning.

Periodisk rapportering

Rapporteringskalendrar för olika kategorier av företag finns på webbsidor under Bank/Rapportering, Försäkring/Rapportering och Marknad/Rapportering.

Periodisk inrapportering via webb

Behörighet till systemet

Den som ska ha behörighet till systemet registrerar själv ett användarkonto i Rapporteringsportalen – en webbportal som på sikt kommer att samla all manuell rapportering till Finansinspektionen. Länk dit och all information om hur det fungerar finns på sidan Om rapporteringsportalen.

Inloggning

Inloggningen till systemet för periodisk inrapportering via webb sker på ett sätt som innebär högre säkerhet än tidigare. Den som har svenskt personnummer använder Bank-id eller Mobilt bank-id för att identifiera sig. Den som inte är svensk medborgare kan använda sms-inloggning. Samlad information om detta finns på sidan Om rapporteringsportalen.

Om du redan har behörighet kan du gå direkt till Rapporteringsportalen för att rapportera eller hantera behörigheter.

Handledning

Felmeddelandet "403 - Forbidden: Access is denied"

Ett felmeddelande som dyker upp ibland är "403 - Forbidden: Access is denied". Om det inträffar behöver internetsessionen avslutas innan det går att logga in. Lösningen är att starta om webbläsaren eller att rensa historiken. Observera att detta måste göras för alla öppna webbläsarsessioner. Det gäller även om man har avbrutit autentiseringen i något skede.

Periodisk inrapportering via installerad applikation

Behörighet till systemet

För att hantera behörigheter till det äldre systemet för periodisk inrapportering, via ett program på datorn ("installerad javaapplikation), ska följande blanketter användas:

  • "Rapporteringsbehörighet för Periodisk inrapportering" – används när du ansöker om behörighet till rapporteringssystemet. FI har sju dagars handläggningstid för ansökningar.
  • "Upphörd rapporteringsbehörighet" – används för att lämna besked när personer inte längre är kortansvariga eller behöriga att rapportera.
  • "Utbyteskort" – används när det opersonliga elektroniska rapporteringskortets gilltighetstid går ut. Då måste en anmälan om utbyteskort skickas in till FI. Gilltighetstiden finns angiven på kortet.

Blanketterna går att ladda ned på följande sida: Blanketter – Rapportering

Ansökan skickas till:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Inloggning

Inloggningen sker med kort och kortläsare.

Följande tekniska krav gäller:

  • Rapporteringskorten är utfärdade av Telia
  • Net iD är det program som används för att visa certifikat (version 4.1 eller nyare)

Kortläsare som används för Windows 7

  • Gemalto PC USB-TR
  • GemPCTwin

Kortläsare som används för annat än Windows 7

  • GemPC430(USB)
  • GemPC410-SL

 

Ändra pin-kod

Om du behöver ändra eller låsa upp ditt kort, läs beskrivningen av pin-hantering i handledningen (se nedan), kapitel 6 Teknisk problemlösning.

Vid frågor som rör borttappad pin-kod, dvs beställning av ny puk-kod, samt spärr av borttappat kort kontakta: Telia Trust Services, Customer Service 020-32 32 62

Handledning 

Handledning om periodisk rapportering i gamla systemet (PI-applikation)

När en rapporteringsdag infaller på en helgdag

Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

Vad som ska rapporteras och när står i rapporteringsplanen för respektive bransch och företagskategori.

Bank - rapportering

Försäkring - rapportering

Marknad - rapportering

 

Senast granskad: 2018-02-02
Laddar sidan