Rapporteringsportalen

Information och länkar till inloggning

Se "Registrera dig" för information om hur du registrerar dig.

 
Logga in via följande länk om du har registrerat dig som användare. 

 

Försäkringsförmedlarapplikationen
ersätts med nytt system

Endast anmälningar om ändring av anställda och anmälningar om ändring av klagomålsansvarig ska göras via applikationen. Läs mer på sidan Försäkringsdistribution

Vanliga frågor

Jag försöker logga in men kommer bara tillbaka till inloggningssidan?

Du måste först registrera ett konto i portalen innan du kan logga in. För vissa typer av rapportering måste dessutom en firmatecknare delegera rapporteringsbehörighet åt dig. I lathundarna längst ned på sidan Om Rapporteringsportalen finns detaljerad information om registrering och behörighetstilldelning.

Jag är firmatecknare och har registrerat mig som användare, men kan inte delegera behörigheter, varför?

Systemet uppdateras automatiskt via Bolagsverket klockan 06.00, 10.00, 13.00, 16.00 och 19.00. Du behöver invänta någon av dessa uppdateringar, därefter kommer det att vara möjligt att logga in som firmatecknare och delegera behörigheter.

Jag är firmatecknare, hur delegerar jag rapporteringsbehörighet?

Logga in som firmatecknare efter att systemet har tilldelat dig rollen som firmatecknare, därefter:

  • Välj "Hantera behörigheter".
  • Välj "Administrera rapporteringsbehörighet" i vänstermenyn.
  • Välj vilken typ av rapportering du vill tilldela i rullistan.
  • Sök upp bolaget, antingen via organisationsnummer (med bindestreck) i fältet "Företags-id" eller ange hela företagsnamnet.
  • Dubbelklicka på bolaget i listan.
  • Sök upp önskad mejladress, klicka på knappen "Lägg till" och därefter "Spara och stäng".


Jag ska rapportera för en utländsk filial, hur får jag behörighet?

En utländsk filial registreras som ett utländskt företag i Rapporteringsportalen. Den eller de representanter som registreras i samband med filialen får rollen Företagsadministratör och kan då delegera behörigheten till dig.

Jag har rapporteringsbehörighet för bolaget men inte för gruppen/den konsoliderade situationen. Vad har hänt?

För tillfället är grupper inte sökbara i systemet. Skicka ett mejl till rapportering@fi.se med uppgifter om de personer som har registrerat sig och deras mejladresser så hjälper vi till att tilldela behörigheter.

Jag ska rapportera för ett fondbolag och dess fonder men ser bara rapporter för fonderna, varför?

I Behörighetshanteringen finns det två val för periodisk rapportering där det ena är specifikt ämnat för fonder (Periodisk fondrapportering). Om du har denna behörighet kan du endast rapportera för fonderna. Om du också ska rapportera för ett fondbolag behöver du den fullständiga behörigheten Periodisk rapportering (inkluderar bolaget och fonderna).

Instruktionsfilmer

Vänligen observera att utseendet på systemet kan ha förändrats sedan filmerna gjordes. Funktionaliteten är däremot densamma.

Delegera behörighet - instruktionsfilm
Delegera fullmakt - instruktionsfilm
Registrera utländskt bolag - instruktionsfilm
Registrera enskild näringsidkare - instruktionsfilm

 

Avgiftsrapportering enligt betalkontodirektivet (PAD)

Betaltjänstleverantörer ska rapportera till FI vilka avgifter de tar ut för olika typer av betaltjänster som riktas till konsumenter. Uppgifterna ligger till grund för en webbtjänst där konsumenter kan jämföra olika leverantörers avgifter, i enlighet med bestämmelser i betalkontodirektivet.

Avgiftsrapportering enligt betalkontodirektivet (PAD)

Börsinformation

Börsinformation

Emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat ska lämna all obligatorisk information så som finansiella rapporter och insiderinformation till Finansinspektionen. Rapporteringen ska göras samtidigt som emittenten offentliggör informationen.

Läs mer på sidan Börsinformation.

Lathund: Börsinformation och Nyhetsdistributörer

Fidac

Fidac (Finansinspektionen Data Collection) är Finansinspektionens nya rapporteringssystem. Fidac kommer att ersätta flera av de befintliga rapporteringssystemen för såväl periodisk som händelsestyrd rapportering.

Handledning

Lathund Fidac

Instruktionsfilmer

Fidac: Rapportera i formulär
Fidac: Rapportera med fil
Flaggning

Flaggning

Större aktieägare är skyldiga att snarast informera – flagga – när personens ägande i ett börsbolag uppnår eller passerar vissa fastlagda gränsvärden. Flaggningsanmälan ska göras till börsbolaget och till Finansinspektionen om börsbolaget har Sverige som hemmedlemsstat.

Läs mer på sidan Flaggning.

Försäkringsdistribution

Inloggning och behörighetstilldelning för den rapportering som försäkringsdistributörer ska göra sker via Rapporteringsportalen.

Om du ska logga in och administrera uppgifter för en juridisk person behöver du dels registrera dig i Rapporteringsportalen, dels få en behörighet tilldelad av en firmatecknare för företaget.

  1. Registrera dig som användare genom att följa någon av länkarna överst på denna sida.
  2. En firmatecknare på företaget registrerar sig som användare.
  3. Firmatecknaren delegerar behörighet till dig för försäkringsdistribution.
  4. När du fått behörighet kan du logga in för bolaget via Rapporteringsportalen.

Rekommenderad webbläsare: Internet Explorer.

Läs mer om inloggning till Rapporteringsportalen i Lathund: Försäkringsdistribution

Läs mer på sidan Försäkringsdistribution.

För tekniska frågor om Rapporteringsportalen, kontakta rapportering@fi.se.

För frågor om Försäkringsförmedlarapplikationen och försäkringsdistribution, kontakta forsakringsformedlare@fi.se

Insynshandel

Rapportera insynshandel
Insynspersoner ska anmäla innehavsförändringar till FI. OBS! Som stöd för rapporteringen finns nya hjälptexter i rapporteringssystemet. De visas när man vilar med muspekaren på de fält som ska fyllas i.

Rekommenderad webbläsare: Chrome.

Läs mer om hur du rapporterar insynshandel

Periodisk rapportering

Finansinspektionen har två olika system för periodisk rapportering: ett via webb och ett äldre som använder en applikation som installeras på datorn.

Periodisk rapportering via webb

Inloggning och behörighet

Inloggningen till systemet för periodisk rapportering via webb sker via Rapporteringsportalen. Behörigheten 'Periodisk rapportering' (alternativt 'Periodisk fondrapportering') delegeras av firmatecknare, systemet nås därefter som en länk i portalen.

Handledning

Periodisk rapportering via installerad applikation

Inloggning och behörighet

Inloggningen till systemet för periodisk rapportering via installerad applikation sker via applikationen efter att den har installerats på datorn. Behörigheten 'Periodisk rapportering' (alternativt 'Periodisk fondrapportering') delegeras av firmatecknare i Rapporteringsportalen, därefter krävs inget mer i portalen då rapportering sker i applikationen.

Handledning

Läs mer

Prospekt

För mer information, se Prospekt.

Ägarrapportering

Inloggning och behörighetstilldelning för Ägarrapportering sker via Rapporteringsportalen.

Rapporteringen ska göras årligen eller i samband med ändrade ägarförhållanden. Även uppgifter om regel- och klagomålsansvariga rapporteras här. Förändringar ska rapporteras löpande.

Information om Ägarrapportering.

Läs mer

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2022-04-21
Laddar sidan