Resultat

2013

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll som gäller för banker och kreditmarknadsföretag samt för värdepappersrörelsen i dessa företag. Reglerna ska även tillämpas på finansiella företagsgrupper.

Laddar sidan