Resultat

2013

Remissmöte 10 juni om val av räntesats för försäkringsföretag

Med anledning av förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd för försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar, kallar Finansinspektionen till ett remissmöte med branschen.

Förslag till ny diskonteringsränta för försäkring

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar.

2012

FI drar tillbaka förslag om nya föreskrifter

Den 20 september 2011 remitterade FI ett förslag om nya föreskrifter om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument i försäkringsföretag och pensionsstiftelser. Förutsättningarna för föreskrifterna har ändrats genom förslagen i Solvens 2-utredningens betänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68.

Laddar sidan