Resultat

2019

2018

2017

Finansinspektionens föreskrifter om vissa betalkonton

FI inför nya föreskrifter om vissa betalkonton. Föreskrifterna är ett led i genomförandet av EU:s betalkontodirektiv. Direktivet syftar till att alla konsumenter ska få tillgång till tjänster som betalkonton, betalkort och internetbetalningar. Målet är också att underlätta för konsumenterna att jämföra bankernas avgifter och att byta bank eller annan betaltjänstleverantör. Föreskrifterna träder i kraft i två delar: den första delen den 1 juni 2017 och den andra delen den 1 januari 2018.

2016

Förteckning FFFS

Gällande föreskrifter och allmänna råd.

FI:s författningar (FFFS) - Elektroniska pengar

2016-09-27 | Elektroniska pengar

Här är en lista på gällande föreskrifter och allmänna råd som berör utgivare av elektroniska pengar.

Laddar sidan