Blankning

Betydande korta nettopositioner i aktier.

Blankning ska anmälas till FI vid vissa nivåer enligt EU:s blankningsförordning.

FI publicerar dagligen betydande korta nettopositioner i aktier (det vill säga > 0,5 procent). Listan publiceras dagligen, normalt strax efter klockan 15.30, se nedan.

FI publicerar en ny lista även när det inte har tillkommit några betydande korta nettopositioner jämfört med den senast publicerade listan.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan