Blankning

Betydande korta nettopositioner i aktier.

FI publicerar dagligen betydande korta nettopositioner, det vill säga i de fall de utgör mer än 0,5 procent av den emitterade aktiekapitalet i berört bolag. Den ena listan visar aktuella positioner, den andra historiska uppgifter.

Listorna publiceras dagligen, normalt strax efter klockan 15.30, se nedan. Nya listor publiceras även om det inte har tillkommit några betydande korta nettopositioner jämfört med den senast publicerade listan.

Senast granskad: 2018-10-16
Laddar sidan